matematika 4.A

studijní texty

       

sbírka úloh

 

maturitní otázky

 

 

Příklady převzaty z:     J.Petáková - Matematika příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

                                I.Bušek - Řešené maturitní úlohy z matematik

                                Benda, Daňková, Skála - Sbírka maturitních příkladů z matematiky

                                učebnice matematiky pro gymnázia Prometheus

                                program - Matematika - Sbírka příkladů pro střední školy, Gambit multimedia